Ücretsiz Online Kurslar – 2 Hukukçulara Özel

Ücretsiz Online Kurslar - 2 Hukukçulara Özel

Merhaba değerli okuyucularımız. Bu yazımızda önceki blog yazımızın devamı niteliğinde bir yazı hazırlamak istedik. Ancak bu yazımız hukukçulara özel olsun istedik. Amerika’nın en iyi hukuk fakültelerinden hukuk dersleri almak istemez misiniz? Listelediğimiz tüm bu dersleri dinlemek ücretsizdir. Sertifikasını almak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekebilir. Bu listeden faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza gönderin. En ilginizi çeken kurs hangisi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen.

Ayrıca listemizin sonunda yaz aylarını Amerika’da geçirebileceğiniz yaz programlarını da ekledik. Bir göz atın deriz.

Online Kurslar ve Yaz Programları

Online programları verildikleri internet sitelerine göre sıraladık. Buyrun listeye:

COURSERA

 1. An Introduction to American Law by University of Pennsylvania (Amerikan Hukukuna Giriş – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/american-law

 • Bu ders size Amerikan hukukunun altı alanına farklı bakış açısı kazandıracak: Tort Law, Contract Law, Property, Constitutional Law, Criminal Law ve Civil Procedure. Hukukun farklı alanlara uygulanmasından kaynaklanan karmaşıklıkları ve ikilemleri ve bunların Amerikan yaklaşımlarında ayırt edici farklar hakkında bilgi edineceksiniz.
 1. A Law Student’s Tool Kit by Yale University (Hukuk Öğrencisinin Alet Çantası – Yale Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/law-student

 • İster temelden başlamak isteyen ileri düzey bir hukuk öğrencisi, ister baştan bir başlangıç yapmak isteyen bir hukuk öğrencisi olun, bu kurs hukuk fakültesinde ve ötesinde başarılı olmanız için gereken temelleri oluşturmanıza yardımcı olacak. Bu ders, avukatların ve hukuk akademisyenlerinin argümanlarını hazırlamak için kullandıkları terminolojiyi, kavramları ve araçları tanıtacak. Bu argümanları takip etmenize ve kendi argümanlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.
 1. American Contract Law I by Yale University (Amerikan Sözleşme Hukuku I – Yale Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/contracts-1

 • Amerikan Sözleşme Hukuku I (bağlantılı kursu Sözleşmeler II ile birlikte), ABD’deki sözleşme hukukuna kapsamlı bir genel bakış sağlar. Kurs, birinci yıl hukuk fakültesi derslerinde bulunan temel kavramların çoğunu kapsar. Her ders, yasal doktrinleri politika tartışmalarıyla bütünleştiren bir veya daha fazla ortak hukuk davasına dayanmaktadır. Kurs ayrıca, malların satışını yöneten Uniform Commercial Code (UCC) kanunundan önemli bölümlerini de kapsar.
 1. American Contract Law II by Yale University (Amerikan Sözleşme Hukuku II – Yale Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/contracts-2

 • Sözleşmeler I & II, ABD’deki sözleşme hukukuna kapsamlı bir genel bakış sunuyor. Kurs, birinci yıl hukuk fakültesi derslerinde bulunan temel kavramların çoğunu kapsıyor. Her ders, yasal doktrinleri politika tartışmalarıyla bütünleştiren bir veya daha fazla ortak davaya dayanmakta. Kurs ayrıca, malların satışını yöneten Uniform Commercial Code (UCC) kanunundan önemli bölümleri de içeriyor.
 1. International Law in Action: the Arbitration of International Disputes by Leiden University (Uluslararası Hukuk: Uluslararası Uyuşmazlıkların Tahkimi – Leiden Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/arbitration-international-disputes

 • Bu kurs size uluslararası tahkim ve rolünü ve bununla ilgili güncel konular hakkında daha iyi bir fikir edinme fırsatı sunuyor. Tahkim ilke ve kuralları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Konuyu somut örneklerle ve en önemli tahkimlerle keşfedeceksiniz. Ayrıca, hukuk ve siyaset arasında seyreden uluslararası tahkim kavramını da kavrayacaksınız. Uluslararası tahkim ve Lahey kol koladır: Lahey’de birkaç önemli tahkim enstitüsü bulunur ve önemli uyuşmazlıklar tahkim yoluyla burada çözülmüştür. Lahey, tabiri caizse, “uluslararası tahkim yeri” dir; özellikle devletler arasında tahkim veya yabancı yatırımcılar ve devletler arasında yatırım uyuşmazlıklarının tahkimi ile uğraşır.
 1. International Humanitarian Law in Theory and Practice by Leiden University (Teori ve Pratikte Uluslararası İnsancıl Hukuk – Leiden Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/international-humanitarian-law

 • Bu kurs sırasında düşmanlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğini öğreneceksiniz: Askerler ve karşı savaşçılar hangi silahları kullanılabilir? Askeri operasyonlar sırasında kim asla hedef olmamalıdır? Ayrıca korunan kişiler kavramı da inceleniyor. IHL (International Humanitarian Law)’nin hasta ve yaralıları, tıbbi personeli, tutukluları, çocukları, gazetecileri ve artık savaşmayan diğer insanları nasıl koruduğunu öğreneceksiniz. Bu kursta, IHL’ya saygıyı artırmayı amaçlayan farklı pratikleri ve uygulama mekanizmaları tanıtılmaktadır.
 1. Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases by University of Pennsylvania (Ana Anayasa Kavramlarına ve Yargıtay Davalarına Giriş – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/constitution

 • Bu ders ABD Anayasası’na giriş ve onu yorumlayan Yüksek Mahkeme davalarına giriş niteliğindedir. Anayasanın kökenlerini, yıllar içindeki değişikliğini ve anayasal yorumlama yöntemlerini araştırıyor. Konular federal hükümetin yapısı ve işleyişi, federal hükümetin yetkileri ve bireysel hakları içerir.
 1. Privacy Law and Data Protection by University of Pennsylvania (Gizlilik Yasası ve Veri Koruma – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/privacy-law-data-protection

 • Bu kursta, gizlilik gereksinimlerinin karmaşık manzarasında gezinmenin pratik yönlerine bakacağız. Gizlilik yasalarını ve veri korumayı daha iyi anlamak, kişisel bilgilerinizi korumak için kuruluşunuzu ve kuruluşunuza bağlı bileşenleri korumanızı sağlayacaktır.
 1. Copyright Law by University of Pennsylvania (Telif Hakkı Yasası – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/copyright-law

 • Kurs, sistemin temel ilkelerini, kurallarını ve kurumlarını inceleyerek öğrencilere telif hakkı yasası çalışmalarını tanıtacaktır. Konular; telif hakkı yasasının gerekçeleri, telif hakkıyla korunan konu, yazarlık, telif hakkının münhasır haklarının niteliği ve kapsamı, adil kullanım ve ihlal için çözümleri içeriyor.
 1. Trademark Law by University of Pennsylvania (Ticari Marka Hukuku – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/trademark-law

 • Bu kurs, ABD ticari marka yasasının temellerini ve çeşitli ürün ve hizmet üreticilerinin kimliklerini ve pazardaki ürünlerinin kimliklerini nasıl kurabilecekleri ve koruyabileceklerini inceliyor.
 1. Patent Law by University of Pennsylvania (Patent Hukuku – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/patents

 • Modern teknoloji temelli ekonomide, patent haklarının oluşturulması ve uygulanması bir girişimi yükseltebilir ya da yıkabilir. Her yıl rekor sayıda patent çıkarıldığında, patent kanunu ve yönetimi artan eleştirilere maruz kalsa bile, mucitlerin (ve aslında avukatlarının) hisseleri de artmaya devam ediyor.
 1. Health Law Fundamentals by University of Pennsylvania (Sağlık Hukukunun Temelleri – Pennsylvania Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/health-law-fundamentals

 • Bu kursta Amerikan sağlık sistemine yakından bir bakış yakalayacaksınız. Kurs, yasaların, yönetmeliklerin, ortak hukukun, piyasa güçlerinin ve politika yapıcıların şu üç ana hedefine, nasıl destek veya aksine köstek olduklarını araştırıyor: erişimi artırmak, maliyeti düşürmek ve kaliteyi artırmak. Amerika Yüksek Mahkemesi’nin ACA(Uygun Bakım Yasası) ve modern sağlık reformunun diğer yasal yönleri hakkındaki kararlarını göreceksiniz.
 1. Introduction to Environmental Law and Policy by the University of North Carolina at Chapel Hill (Çevre Hukuku ve Politikasına Giriş – Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesi)

https://www.coursera.org/learn/environmental-law

 • Çevre hukuku, gezegensel tükenme ile aramızda duran tek kurum olabilir. Aynı zamanda insan özgürlüğü ve ekonomik isteklerle uzlaştırılması gereken bir kurumdur. Bu kurs bu konuları ele alırken, diğer yandan sizi, kirlilik, su yasası, nesli tükenmekte olan türler, toksik maddeler, çevresel etki analizleri ve çevresel riskle ilgili mevcut yasal düzenlemelere bir gezintiye çıkaracak.

EDX

 1. Public Policy: Social, Economic, and Foreign Policies by Harvard University (Kamu Politikası: Sosyal, Ekonomik ve Dış Politikalar – Harvard Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/us-public-policy-social-economic-and-foreign-polic

 • Bu kurs, güçler ayrılığı gibi kapsayıcı eğilimlere odaklanarak Amerikan hükümetine genel bir bakış sunacaktır. Bu eğilimlerin önemi, her birinin Amerika’yı nasıl etkilediği kursta göstererek açıklanıyor.
 1. Citizen Politics in America: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media by Harvard University (Amerika’da Vatandaş Politikaları: Kamuoyu, Seçimler, Çıkar Grupları ve Medya – Harvard Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/citizen-politics-in-america-public-opinion-electio

 • Kurs, kamuoyunun niteliklerini, anketlerin bu nitelikleri nasıl ölçmeye çalıştığını ve politika yapıcıların kararlarını nasıl etkilediğini inceleyecektir. ABD’deki iki partili sistemin benzersiz özelliklerini, bu partilerin değişen normlara tepki olarak kendilerini nasıl yeniden düzenledikleri ele alınıyor.
 1. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy by Harvard University (Siyasi Kurumlar: Kongre, Başkanlık, Mahkemeler ve Bürokrasi – Harvard Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/us-political-institutions-congress-presidency-cour

 • Bu kursta Amerikan hükümetinin üç kolu arasındaki güçler ayrılığı ve seçmenlerin, siyasi partilerin ve daha geniş federal bürokrasinin rolü inceleniyor. “Seçmenlerin” Kongre üyelerinin davranışlarını nasıl etkilediğini, bir başkanın iç ve dış politikalarında başarıyı neyin oluşturduğunu ve seçilmemiş bir yargının demokratik bir alanda ne kadar güce sahip olması gerektiğini keşfedeceksiniz.
 1. American Government: Constitutional Foundations By Harvard University (Amerikan Hükümeti: Anayasal Temeller – Harvard Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/american-government-constitutional-foundations

 • Bu kurs, ABD siyasi kültürünün kökenlerini, bu kültürün Anayasayı nasıl bilgilendirdiğini ve bu çerçevenin ülkenin politika veya politikalarını nasıl etkilemeye devam ettiğini araştırıyor. Anayasanın sınırlı hükümet hükümlerini, federal ve eyalet hükümetleri arasındaki güç paylaşımını ve federalizmi siyasi çatışma ve değişim kaynağı yapan güçleri inceleyecektir.
 1. The Supreme Court & American Politics by University of Baltimore (Yargıtay ve Amerikan Politikaları – Baltimore Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/the-supreme-court-american-politics

 • Bu haftalık video konferanslar ve tartışmalar, ulusal bir mahkemenin gerçekte siyasi olarak seçilen ulusal politika dallarından,  Kongre ve Başkanlık, neden çok farklı olduğunu anlamanıza yardımcı olacak materyaller ve tartışmalar ile desteklenecektir. Bu ayrıma rağmen, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, seçilmiş organların hala anayasal bir ortağı olmalısı gerekiyor.
 1. Contract Law: From Trust to Promise to Contract by Harvard University (Sözleşme Hukuku: Güvenden Söze, Sözleşmeye – Harvard Üniversitesi)

https://www.edx.org/course/contract-law-from-trust-to-promise-to-contract

 • Bu sözleşme hukuku kursu, yeni materyaller ve güncellenmiş vaka örnekleri ile, sözleşmelere başlarken ve uygularken ortaya çıkan sorunların çeşitliliğini tanıtmak için tasarlanmıştır. Bir sözleşmenin ne olduğu hakkında bir giriş sunulacak ve ayrıca sözleşmelerin amacını ve önemini analiz edilecektir. Daha sonra yasal ilişkiler, yasallık ve ahlak yaratma niyeti ile armağanlarla pazarlık arasındaki ayrım tartışılacak.
 1. International Law (Uluslararası hukuk)

https://www.edx.org/course/international-law

 • Bu hukuk kursu, Birleşmiş Milletler’in (BM) temel yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ) kararlarına ve danışma görüşlerine fazlaca bir şekilde eğilecek. Uluslararası hukuk hakkında temel bir bilgi edindikten sonra, bu konuyu uluslararası insan hakları, uluslararası insancıl hukuk veya uluslararası yatırım hukuku gibi gelecekteki uluslararası hukuk alt alanlarına uygulayıp kavramak daha kolay olacaktır.
 • Bu dersler size uluslararası hukukun ne olduğunu, bugün dünyada oynadığı rolü, nasıl kullanılabileceğini öğretecektir. Ayrıca, uluslararası haberler ve raporlar akışındaki yasal argümanları daha iyi ayırt etmenize yardımcı olacak bilgileri de edineceksiniz.
 1. Intellectual Property Law and Policy (Fikri Mülkiyet Hukuku ve Politikası)

Part I: https://www.edx.org/course/intellectual-property-law-and-policy-part-1

Part II: https://www.edx.org/course/intellectual-property-law-and-policy-part-2

 • İki bölümde verilen bu kursun ilk bölümünde, fikri mülkiyet yasalarına, bu hukuk alanının temelini oluşturan teori ve patent hukukuna genel bir bakış açısı sunulacak.
 • Bölüm 2, telif hakkı ve ticari marka yasalarını araştıracak, Fikri Mülkiyet alternatiflerini ve bu heyecan verici hukuk alanının geleceğini ele alacak.

Hukuk Yaz Okulları

Amerikan hukukuna ilişkin temel bir anlayışa sahip olmak, hukuk İngilizcenizi geliştirmek ve yaz aylarınızı ABD’de geçirmek istiyorsanız, bu yaz okullarıyla ilgilenebilirsiniz.

 1. Fordham University Summer Program 6-24 July 2020 (Fordham Üniversitesi Yaz Programı 6-24 Temmuz 2020)

https://www.fordham.edu/info/23342/summer_institute

 • Program şu sıraladığımız dersleri sunuyor:Bankruptcy Law, Civil Procedure and Litigation, Constitutional Law, Contract Drafting and Negotiation, Contract Law, Corporate Reorganization in Bankruptcy, Corporations, Corporate Compliance, Evidence and Trial Practice, Information Technology Law, Intellectual Property Law, International Arbitration, Introduction to the U.S. Legal System, Labor and Employment Law, Mergers & Acquisitions, Product Liability Law, and U.S. Tax Law and Policy.
 • Program ayrıca Hukuki İngilizce sunmaktadır: Taslak Hazırlama ve Araştırma ve Özel Atölyeler
 • Sosyal Etkinlikler de bu programın cabası
 1. English for Lawyers by American University Washington College of Law (Avukatlar için İngilizce – Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi)

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/english/

 • Program 6 – 23 Temmuz 2020 arasında
 • 6 – 9 Temmuz: ABD Hukuk Sisteminin Temelleri ve ABD Yasal Analizi
 • 13-16 Temmuz: ABD Ticaret Hukuku ve Mesleki Beceriler
 • 20-23 Temmuz: Savunuculuk ve Sözlü Beceriler
 • Washington Hukuk Fakültesi’nde Avukatlar için İngilizce Programı, yabancı profesyonelleri ve gelecek olan LLM öğrencilerine İngilizce konsepti iyi tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler yasal İngilizce kavramlarını öğrenicekler. Günlük dersler, yazılı ödevler ve sınıf içi alıştırmalar yoluyla, anadili İngilizce olmayan katılımcılar, yasal okuma ve yazma stratejilerinden hukuki konuların sözlü sunumuna kadar çok çeşitli hukuki İngilizce becerileri edinecekler.
 1. Amerikan Üniversitesi WCL tarafından sunulan başka yaz okulları da var, bu bağlantıyla kontrol edebilirsiniz:

https://www.wcl.american.edu/academics/summer-programs/dc/#programs

 

***

Bu yazımızda çokça okunan Ücretsiz Online Kurslar yazımızın ikincisini hukukçulara özel olarak hazırlamak istedik. Yazımızdan faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. En ilginizi çeken kurs hangisi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Bu pandemi günlerinde evden çıkmayın. Sağlıklı Günler!

 

İletişim Formu

Ücretsiz servislerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak, indirim talebinde bulunmak ya da başvurularla ilgili herhangi bir konuda soru sormak amacıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.