Amerika’da Hukuk Eğitiminin Yönleri

Amerika’da Hukuk Eğitiminin Yönleri

Amerika’da bir hukuk fakültesinden kabul aldıktan sonra pek çok öğrenci bir sonraki süreci merakla bekler. Bu yazımızda, Amerika’da hukuk eğitiminin özelliklerinden ve sizleri nelerin beklediğinden bahsettik.

Herkesin bildiği gibi “Amerika’da Hukuk Fakültesi çok zordur ve sürekli çalışmayı gerektirir” ama, kesinlikle imkansız değildir. Bu zorluğun en temel sebebi Anglo-Sakson hukuk sistemi ile Kıta Avrupası hukuk sistemi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, Anglo-Sakson hukuk sisteminde hukuk kuralları genel olarak mahkeme kararlarına dayalıyken Kıta Avrupası hukuk sisteminde hukuk kuralları yazılı kanunlara bağlıdır. Peki bu farklılık hukuk eğitimine nasıl yansır? Kıta Avrupası hukuk sistemini benimseyen Türkiye’de hukuk öğrencileri derslere genellikle herhangi bir ön hazırlık, okuma yapmadan gidebilirken; Anglo-Sakson hukuk sistemini benimseyen ABD’de hukuk eğitimi alan öğrenciler derste işlenecek mahkeme kararını mutlaka okuyup, özetini çıkartıp gitmek zorundadır. Dersler, öncelikle bir öğrencinin konuya ilişkin mahkeme kararını özetlemesi, ardından profesörün soruları ve yönlendirmeleri ile kararın sınıfta tartışmaya açılması şeklinde işlenir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, ABD’de hukuk okullarında derslere fiziki katılım yeterli olmayıp, aktif olarak konunun bir parçası ve tarafı olmak gerekir. Hatta, örneğin LL.M. programına başladığınızda duyacağınız en popüler hukuk fakültesi kalıbı “cold call” yani soğuk çağrı olacaktır. “Cold call” girdiğiniz derste ansızın profesörün isminizi söylemesi ve sizden o dersin konusu olan mahkeme kararını özetlemenizle kendinizi içerisinde bulduğunuz durumun adıdır.

Hukuk fakültesinde yapılan sınavların niteliği her ne kadar okullar arasında farklılık gösterse de büyük ölçüde “zor” olarak nitelendirilebilir. Ancak, bu zorluk öğrencilere sınavların üstesinden gelebilmeleri için ciddi sayıda imkan ve materyali de beraberinde getirmektedir. Örneğin, Türkiye’de sadece inek(!) öğrencilerin hazırlayacağını düşündüğünüz kitap özetleri, Amerika’da hukuk eğitimi alırken sınavlara hazırlıkta en çok başvuracağınız kaynaklardandır. “Outline” denilen kitap özetleri sınavların olmazsa olmazı olarak görülür ve öğrenciler kendi hazırladığı özetleri hiçbir arkadaşı ile paylaşmaz. Hatta, bazı profesörler kendi sınavına hazırlanan öğrencilere hazırladıkları özetlerde dikkat etmeleri gereken noktalara dair ekstra ders saatleri düzenlemektedir. İşin güzel tarafı, genellikle bahsettiğim özetler, kitaplar hatta daha önce bahsettiğimiz mahkeme kararı özetleri açık kaynak olarak sınavlarda kullanılabilmektedir. Sınavlarla ilgili bir diğer farklılık ise türleridir. Genellikle Türkiye’de de yaygın olan olay/vaka soruları sınavlarda hakimken; sınavlar teknik olarak “take home” (evde) ve “in class” (sınıfta) şeklinde ikiye ayrılır. Sınıfta yapılan sınavlar adından da anlaşılacağı üzere klasik, sınıfta yapılan sınavlardır. Ancak; eve alınan sınavlar, ortalama 4-8 saat limiti olan sabah alıp sınav süresi bittiğinde teslim ettiğiniz ve istediğiniz yerde sınavı yazabileceğiniz sınavlardır. Eve alınan sınavların diğerlerinden farkı daha uzun ve zor olmalarıdır. Bununla birlikte, sınavlarda yazacağınız cevaplara bazı profesörler tarafından kelime limiti koyulabilmekte ve genellikle yabancı öğrenciler için İngilizcenin ana dil olmamasından dolayı ekstra süreler de verilebilmektedir.

Genel olarak, Amerika’da hukuk eğitimi almanın kendine has zor yanları olsa da bu zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak bilgi ve tecrübeleri de eğitiminiz süresi içerisinde elde etmiş olacaksınız. Amerika’da alacağınız hukuk eğitimi sizi süreç içerisinde zorlarken aynı zamanda daha programlı ve disiplinli çalışmanızı sağlayarak iyi bir derece ile mezun olmanıza katkıda bulunacaktır.

İletişim Formu

Ücretsiz servislerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak, indirim talebinde bulunmak ya da başvurularla ilgili herhangi bir konuda soru sormak amacıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.